Saturday, 14 January 2012

Perkara yang dilarang bagi orang yang tiada wuduk:-


                        1.  SOLAT


                2. TAWAF



                        3. TIDUR. 



4. MEMEGANG AL-QURAN.

LATIHAN:-





No comments:

Post a Comment