Saturday, 28 January 2012Apakah yang dimaksudkan dengan wuduk?? =,=
  • Wuduk adalah menyampaikan air kepada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil. . .

Kamu semua tahu tatau tidak anggota wuduk terdiri daripada apa? :____

1. Membasuh muka.


2. Membasuh kedua belah tangan hingga kesiku.


3. Menyapu sedikit kepala.


4. Membasuh skedua belah kaki hingga ke buku  lali.

NIAT WUDUK:---

No comments:

Post a Comment